Veľkoobchod a maloobchod so stavebnou chémiou v Prešove

Kryštalická hydroizolácia   Sikkaton  Isol

je svetlošedá suchá maltová zmes zložená z portlandského cementu, upraveného kremenného piesku a špeciálnych anorganických aktivačných chemikálií. Po zmiešaní s vodou a po aplikácii podľa technologického postupu sa ošetrená betónová konštrukcia stáva vodonepriepustnou.

Úžitok

 • dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti tlakovej vode do tlaku 7 Atm
 • predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže
 • zaistí odolnosť betónovej konštrukcie proti ropným produktom, transformátorovým olejom a silážnym šťavam
 • použitím prídavných hmôt umožňuje stabilizáciu a utesnenie statických i dynamických trhlín, konštrukčných a dilatačných škár
 • výrazne skracuje mokré procesy, pretože betón nemusí vyzrieť
 • umožňuje izoláciu betónových konštrukcií netradičných tvarov

Oblasti použitia:

 • izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáží proti ropným produktom
 • izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží a žúmp
 • výťahových šácht, pilierov mostných konštrukcií
 • na nádrže s pitnou vodou
 • na oporné steny, betónové podlahy
 • vertikálna izolácia tehlového muriva
 • izolovanie nových betónových konštrukcií

 Aplikácia

Po namiešaní s vodou v danom pomere, sa nanáša na navlhčený povrch murárskou štetkou, pri veľkých horizontálných plochách sa môže nanášať aj metlou. Po aplikácií si ošetrený povrch vyžaduje vlhčenie 4 - 5 dní, z dôvodu kryštalizácie, ktorá prebieha len vo vlhkom prostredí. V prípade, že by povrch vyschol počas tejto doby, zastavil by sa proces kryštalizácie, a tým by izolácia nemala požadované parametre. Po vytvrdnutí nanesenej vrstvy môže dôjsť k drobeniu a opadávaniu povrchových neviazaných zbytkov, čo však nie je na závadu a nijako neovplyvňuje funkčnosť a kvalitu izolácie.

Spotreba materiálu

 • proti zemnej vlhkosti     1 - 2 nátery     0,8 - 1,0 kg / m2
 • proti tlakovej vode               2 nátery     1,2 - 1,5 kg / m2
 • proti ropným produktom     3 nátery     1,6 - 2,0 kg / m2

 

Výhody

 • jednoduchá aplikácia
 • izolácia netradičných tvarov
 • spoľahlivosť
 • minimalizovanie ľudského faktora ovplyhňujúceho kvalitu
 • nevyžaduje sa dodatočná ochrana izolácie
 • izolácia voči extrémným tlakom
 • životnosť = životnosti podkladového materiálu / stavby /
 • pri aplikácií sa nevyžaduje vysušený podklad
 • aplikácia s pozitívnej alebo nagatívnej strany tlaku vody
 • vhodná pre styk s pitnou vodou

 

 

Kryštalická hydroizolácia   Sikkaton SAN

je suchá svetlošedá prášková zmes zložená z portlandského cementu, upraveného kremenného piesku a špeciálnych anorganických aktivačných chemikálií. Po zmiešaní s vodou a injektovaní do vhodne vyvŕtaných otvorov v murive vytvára izolačnú vrstvu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti

Účinok

jeden z jeho komponentov uzatvára makroskopické póry a trhliny v murive, druhý difunduje do každého smeru v okolí ovoru. Aktivačné chemikálie vstupujú do chemickej reakcie s vodou a voľnými iónmi obsiahnutými v murive. týmto vznikajú také vodoodpudivé kryštalické formácie, ktoré upchajú póry, kapiláry a jemné trhliny v murive a preparujú kapiláry tak, že sa stanú vodoodpudivé. tým sa vytvorí pre vzlínajúcu vlhkosť neprekonateľná bariéra. Malta vniká do trhlín a dutín v murive, kde tuhne a nahrádza vŕtaním odstránenú časť muriva. Po injektáži sa pevnosť konštrukcie, ako aj prievzdušnosť muriva nezmení.

Oblasti použitia

 • dodatočná hydroizolácia poškodených izolácií stavieb priemyselných objektov a rodinných domov
 • odizolovanie stĺpov, oporných múrov
 • odizolovanie suterénnych priestorov betónových základov v kombinácií so Sikkaton Isol
 • odizolovanie nadzemných častí stavieb v kombinácií so sanač. omietkami

Technologický postup

Na murive sa označia miesta vrtov v rovine budúcej izolačnej vrstvy. Priemer otvorov sa pohybuje od 20-32 mm podľa hrúbky steny a kvalty mrovacieho materiálu. Ich osová vzdialenosť je max. 11 cm, sklon cca. 30o a dĺžka o 5 cm kratšia ako hrúbka muriva. Dodržanie paralelnosti je nevyhnutné.

Otvory sa vyčistia a nasýtia vodou, tak aby sa nasýtené zóny prekrývali. Tým je zabezpečená súvislosť línie.

 Po namiešaní s vodou v danom pomere, sa nalieva do otvorov. Proces opakujeme až do ich úplného uzavretia. Miešané množstvo sa musí spotrebovať do cca. 20 minút.

Vysušovací proces muriva závisí od rôznych faktorov. Počas tejto doby sa môžu na murive okolo vrtov objaviť biele "výkvety", ktoré sú zdraviu neškodné a ľahko odstrániteľné.

 Spotreba materiálu

hrúbka muriva v cm            25     40     60     80

spotreba v kg/bm muriva     2,5   4,0    6,0    8,0

 

Vážení obchodní partneri, milí zákazníci.

V roku 2014 bola odskúšaná nová forma predaja, a to dodanie tovaru vopred objednaného, až na miesto určenia, teda rovno do firmy, na stavbu
alebo domov.

Nakoľko sa tento spôsob predaja stretol s veľkým ohlasom, bude v tomto roku predaj pokračovať v tomto duchu. Tým sa predaj v kamennej predajni
ukončil.

Postup ako si zakúpiť tovar vo firme C-Stavmat je nasledujúci:
- telefonicky alebo e-mailom si môžete objednať tovar
- po dohode vám bude tovar dodaný v ten deň alebo do 24 hod.
- vyplatenie tovaru bude na mieste odovzdania, v hotovosti

Dodávka tovaru je v cene materiálu a dovoz v rámci Prešova je nepodmienený.

Mimo Prešova je dovoz tovaru úmerný jeho objemu.
odporúča: izoláciu kryštalického charakteru na základové dosky pod šalovacie tvárnice, v ktorých je armatúra ukotvená do základovej dosky.
Viac v časti Kryštalická izolácia.

Sikkaton Isol priamo v betónovej zmesi !

Je vyvinutá a odskúšaná receptúra, kedy je možné použiť Sikkaton Isol priamo do čerstvej bet. zmesi, pri zachovaní všetkých parametrov kryštalickej izolácie.
C-Stavmat  Prešov,   mob. : 0905 284 453 ,    prac. doba:  8,00 hod. - 18,00 hod.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one