Veľkoobchod a maloobchod so stavebnou chémiou v Prešove
Polykarboxyláty

- sú vysokoúčinné superplastifikátory na výrobu samohutniacich a vysokohodnotných betónov, znížujú dávku zámesovej vody až o 40%

Superplastifikátory

z veľkého množstva superplastifikátorov, ktoré poskytujú dodávatelia sú u nás bežne dostupné nasledujúce:

Melment  L 10/40 - umožňuje výrobu betónov vysokých pevnostných tried zo zmesí tekutej konzistencie pri relatívne nízkych dávkach cementu. Zvyšuje pevnosť, vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým a chemickým vplyvom. Vhodný na prefabrikáciu a transportbetón. Zníženie dávky vody o 30%.

Dávkovanie     0,25 až 1,6 litra / 100 kg cementu

Berament  S - určený na výrobu prefabrikátov aj monolitických konštrukcií. V prefabrikácii umožňuje rýchlejšie dosiahnutie odformovacích a manipulačných pevností bez preteplovania, urýchľuje obrátkovosť formovacej techniky.

Dávkovanie     0,4 až 1,4 litra / 100 kg cementu 

Stachement  NN - vhodný pre výrobu betónov všetkých pevnostných tried. Udržuje dobrú spracovateľnosť betónovej zmesi. Uplatnenie v prefabrikácii aj pri výrobe transportbetónov. Možnosť zníženia dávky vody až o 30%.

Dávkovanie     0,25 až 1,4 litra / 100 kg cementu

Stachement  ML - s vysokým stekucovacím účinkom, ktorý si záchováva dlhšie než bežne dostupné superplastifikátory. Prefabrikácia aj transportbetóny, taktiež potery na podlahové vykurovanie. zníženie zámesovej vody o 30%.

Dávkovanie     0,25 až 1,7 litra / 100 kg cementu

Berament  N - s výrazným plastifikačným účinkom, pre konštrukcie stĺpov a monolitických stropov všetkých druhov, masívne konštrukcie inž. stavieb, diel vodnéhom hospodárstva, ktoré vyžadujú vysoký stupeň vodotesnosti a trvanlivosti v náročných klimatických podmienkach. Znižuje dávku zámesovej vody o 20%.

Dávkovanie     0,4 až 1,4 litra / 100 kg cementu

Stachement  F - prísada pre zimnú betonáž na urýchlenie tvrdnutia betónu pre skrátenie doby na dosiahnutie manipulačných pevností. Urýchľovací účinok sa taktiež prejaví znížením obsahu zámesovej vody o 20 - 30%

Dávkovanie

 • +5 až -5oC     1,0 až 1,2 lit./ 100 kg cem.
 • -5 až -10oC     1,2 až 1,6 lit./ 100 kg cem.
 • -10oC a menej     1,6 až 2,4 lit./ 100 kg cem.

pri teplotách nižších ako -15oC sa nedoporučuje betónovať

Berament  A1 - urýchľuje nárast pevností, je čerpateľný aj pri teplote -10oC, čím znižuje bod mrznutia vody, neobsahuje chloridy a znižuje dávku zámesovej vody o 15 až 20%

Dávkovanie  

 • +5 až 0oC     0,6 litra / 100 kg cementu
 • -1 až -4oC     0,8 litra / 100 kg cementu
 • -4 až -6oC     1,0 litra / 100 kg cementu
 • -6 až -8oC     1,2 litra / 100 kg cementu
 • -8 až -10oC    1,4 litra / 100 kg cementu

Pri teplotách nižších ako -10oC sa odporúča nebetónovať

Plastifikátory

Stacheplast  - cielene reguluje tuhnutie betónových zmesí s výrazným plastifikačným účinkom. Vhodný pre transportbetóny všetkých tried do B 40, zníženie zámesovej vody betónových zmesí do 30%

Dávkovanie     0,12 až 0,8 litra / 100 kg cementu

Berafluid - používa sa na spomalanie hydratácie cementu v prvých hodinách po výrobe čerstvého betónu, vhodný pre transportbetóny a betóny tried B 10 až B 35 

Dávkovanie     0,2 až 0,7 litra /100 kg cementu

Beralith  D - zušľachťovacia a dispergačná prísada predovšetkým do zavlhnutých betónov a mált, použitie na výrobu vibrolisovaných betónových prefabrikátov. Znižuje dávku zámesovej vody o cca 10 %, zvyšuje odolnosť betónu voči mrazu a posypovým soliam a znižuje lepenie suchej zmesi na formu.

Dávkovanie     0,15 až 0,30 litra / 100 kg cementu

Vibropor - používa sa na zlepšenie zhutniteľnosti, vodotesnosti a pevnosti v tlaku všetkých druhov vibrolisovaných výrobkov a výrobkov do zavlhlých zmesí. Pri vibrolisovaných výrobkoch zabezpečuje ich mrazuvzdornosť a odolnosť voči účinkom posypových solí. Zníženie dávky zámesovej vody zavlhlých betónových zmesí do 20 %

Dávkovanie     0,1 až 0,5 litra / 100 kg cementu

Urýchľovače

Betodur  NA - je bezchloridová prísada urýchľujúca tvrdnutie betónu a mált z portlandských a zmesných cementov, možnosť použitia pre armované i nearmované prosté, alebo predpeté betóny

Dávkovanie     0,5 až 2 litre / 100 kg cementu

 

Kalkodur - prísada urýchľujúca tvrnutie a tuhnutie mált a betónov so súčasným protimrazovým účinkom, obsahuje chloridy, preto je jej použitie neprípustné do betónov vystužených oceľou.

Dávkovanie     1,5 až 3 litre na 100 kg cementu

za mrazu       4 až 6 litrov / 100 kg cem. /resp. cem. + vápno/

Beradur  E1 - je bezchloridový vysokoúčinný urýchľovač tvrdnutia betónu s protimrazovým účinkom, vhodný pre všetky druhy betónov v chladnom počasí / nízke a záporné teploty /

Dávkovanie   0,3 až 0,8 litra / 100 kg cementu

 • +5 až 0oC     0,4 litra / 100 kg cementu
 •  0 až -2oC     0,6 litra / 100 kg cementu
 • -2 až -4oC     0,8 litra / 100 kg cementu
 • -4 až -6oC     1,0 litra / 100 kg cementu

 

Prevzdušňovače

Poralan  STA - vytvára malé vzduchové póry, ktoré v zatvrdnutom betóne výrazne zvyšujú jeho odolnosť voči mrazu a pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov, niekoľkonásobne predlžuje životnosť betónových prefabrikátov pri jarných a jesenných zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch.

Dávkovanie     0,1 litra na 100 kg cementu

Berapor - prísada, ktorá niekoľkonásobne zvyšuje mrazuvzdornosť, trvanlivosť a odolnosť voči posypovým soliam.

Dávkovanie     0,1 až 0,3 litra / 100 kg cementu

 

Vážení obchodní partneri, milí zákazníci.

V roku 2014 bola odskúšaná nová forma predaja, a to dodanie tovaru vopred objednaného, až na miesto určenia, teda rovno do firmy, na stavbu
alebo domov.

Nakoľko sa tento spôsob predaja stretol s veľkým ohlasom, bude v tomto roku predaj pokračovať v tomto duchu. Tým sa predaj v kamennej predajni
ukončil.

Postup ako si zakúpiť tovar vo firme C-Stavmat je nasledujúci:
- telefonicky alebo e-mailom si môžete objednať tovar
- po dohode vám bude tovar dodaný v ten deň alebo do 24 hod.
- vyplatenie tovaru bude na mieste odovzdania, v hotovosti

Dodávka tovaru je v cene materiálu a dovoz v rámci Prešova je nepodmienený.

Mimo Prešova je dovoz tovaru úmerný jeho objemu.
odporúča: izoláciu kryštalického charakteru na základové dosky pod šalovacie tvárnice, v ktorých je armatúra ukotvená do základovej dosky.
Viac v časti Kryštalická izolácia.

Sikkaton Isol priamo v betónovej zmesi !

Je vyvinutá a odskúšaná receptúra, kedy je možné použiť Sikkaton Isol priamo do čerstvej bet. zmesi, pri zachovaní všetkých parametrov kryštalickej izolácie.
C-Stavmat  Prešov,   mob. : 0905 284 453 ,    prac. doba:  8,00 hod. - 18,00 hod.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one